KALINIGAN PROGRAM

July 02, 2023

Malaking pagbabago sa pisikal na aspeto ng lalawigan ang naging bunga ng Kalinigan Program ni Governor Boboy Hamor.
Sa loob ng isang taon, saksihan ang mga proyektong naisulong ng programa na nagresulta sa mas malinis at maayos na probinsya ng Sorsogon.
More here:
https://fb.watch/pnn_x4cX8-/

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top