Provincial Unified Identification (ID) system program

April 24, 2023
7K KATRANGKILUHAN UPDATE:
Sa hangaring mapahusay ang mga serbisyo ng gobyerno at matiyak ang mahusay na paghahatid sa mga mamamayan nito, sinimulan kamakailan ng pamahalaang panlalawigan ng Sorsogon ang pagpapatupad ng provincial unified identification (ID) system program.
Ang ID system ay nakatakdang maghatid ng maraming benepisyo sa mga mamamayan ng Sorsogon, kabilang ang pag-access sa iba’t ibang programa na iniaalok ng pamahalaang panlalawigan sa ilalim ng 7K initiative.
Gamit ang bagong sistema ng ID, madaling ma-access ng mga mamamayan ang mga programa at serbisyong ito.
Ang mga lokal na punong ehekutibo ay nagpahayag ng kanilang suporta para sa inisyatiba, na binanggit ang mas madali at kaginhawaan na maidudulot nito sa mga mamamayan ng Sorsogon.
Naniniwala sila na ang ID system ay makakatulong upang mapabuti ang paghahatid ng mga serbisyo ng gobyerno at mapahusay ang pangkalahatang karanasan para sa mga mamamayan ng lalawigan.
Ang pagpapatupad ng provincial unified identification (ID) system program ay isang makabuluhang hakbang para sa Sorsogon, dahil magbibigay ito ng mas mahusay na access sa mga mahahalagang serbisyo at programa para sa mga mamamayan nito.