Ang programang Kalusugan ay nasa Barangay Tomalaytay at Pandan sa bayan ng Castilla ngayong araw

7K KALUSUGAN UPDATE:
Ang programang Kalusugan ay nasa Barangay Tomalaytay at Pandan sa bayan ng Castilla ngayong araw.
Muli nating binigyan ng pagkakataon ang komunidad na makatanggap ng libreng konsultasyon at gamot upang mabawasan ang kanilang mga pasanin.
Sa pamamagitan ng pagbibigay ng access sa pangangalagang pangkalusugan, ang programa ay naglalayong mapabuti ang pangkalahatang kalusugan ng komunidad at bawasan ang pasanin at ng maiwasan ang mga sakit.